Co to są rynki finansowe?

Coraz więcej osób interesuje się handlem na rynkach finansowych. Jednak problem polega na tym, że świat rynków finansowych może wydawać się dość skomplikowany. Dlatego też przedstawiamy Państwu serię artykułów skierowanych do zupełnie początkujących. W nich podsumujemy same podstawy. Dziś odpowiedzmy na pozornie proste pytanie - czym są rynki finansowe?

Świat rynków finansowych i handlu jest kuszący dla wielu osób ze względu na możliwość uzyskania niezależności finansowej i czasowej. Choć może się wydawać, że każdy może zostać odnoszącym sukcesy traderem, w rzeczywistości wymaga to znacznej ilości wysiłku i edukacji. Jednak dla tych, którzy są zaangażowani w naukę i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, handel może stać się nie tylko interesującym hobby, ale także realną ścieżką kariery.

W Purple Trading, staramy się ułatwić tę podróż dla naszych klientów, zapewniając im webinary i ebooki, które obejmują podstawy handlu i rynków finansowych. Jeśli rozważasz rozpoczęcie tej podróży, ta seria artykułów jest idealnym punktem wyjścia. Zaczniemy od najbardziej podstawowego pytania: czym są rynki finansowe?

Tak więc, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o ekscytującym świecie rynków finansowych i jak potencjalnie możesz osiągnąć wolność finansową poprzez handel.

Definicja rynku finansowego

Rynek finansowy to platforma lub sieć platform, które umożliwiają zakup lub sprzedaż aktywów finansowych (akcje, obligacje, waluty, towary). Rynki finansowe są zapełnione przez sprzedających i kupujących, którzy handlują aktywami zgodnie z ich założoną ceną określoną przez prawa podaży i popytu. W gospodarce światowej rynki finansowe odgrywają ważną rolę, umożliwiając przedsiębiorstwom lub rządom gromadzenie kapitału poprzez umożliwienie osobom fizycznym zakupu ich akcji lub obligacji z myślą o przyszłych zyskach.

W równym stopniu jednak rynki finansowe umożliwiają inwestorom kupno i sprzedaż między sobą. Dlatego w przypadku obrotu papierami wartościowymi mówimy o 2 rodzajach rynków finansowych.

Pierwotny rynek finansowy

Jest to rynek finansowy, na którym papiery wartościowe (takie jak akcje lub obligacje) są emitowane najpierw w ramach IPO (Initial Public Offering). W tym przypadku emitentami papierów wartościowych są bezpośrednio firmy lub rządy, które mają nadzieję na pozyskanie niezbędnego kapitału poprzez ich sprzedaż inwestorom. W zależności od rodzaju i ilości posiadanych papierów wartościowych, inwestorzy ci mają następnie możliwość korzystania z praw (ale także obowiązków) i otrzymywania np. dywidend lub uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki.

Wtórny rynek finansowy

Na wtórnym rynku finansowym sprzedawane i kupowane są istniejące papiery wartościowe lub aktywa. Wtórny rynek finansowy jest więc miejscem, gdzie spotykają się inwestorzy, aby kupować i sprzedawać między sobą - bez udziału emitentów. Jeśli kiedykolwiek oglądałeś film lub serial z motywem rynku finansowego, najprawdopodobniej jego akcja rozgrywała się na wtórnych rynkach finansowych. Jednym z wtórnych rynków finansowych jest na przykład giełda nowojorska (NYSE).

Podział rynków finansowych według rodzaju aktywów

Rynki finansowe podlegają nieco bardziej wyrafinowanej strukturyzacji w ujęciu akademickim, niż będziemy tu dziś opisywać. Jeśli jednak chcesz mieć przynajmniej podstawowe pojęcie o tym, czym możesz handlować na rynkach finansowych, to opisany poniżej podział jest w zupełności wystarczający.

Rynek akcji

Ten rynek opisaliśmy już powyżej. To na nim firmy emitują swoje akcje dla społeczeństwa i inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą je następnie kupić (na pierwotnym rynku finansowym) lub liczyć na wzrost ich ceny i sprzedać innym inwestorom (na wtórnym rynku finansowym).

Rynek obligacji

Jest to rynek finansowy, na którym inwestorzy kupują i sprzedają obligacje. Są to papiery wartościowe, które zobowiązują stronę emitującą do zapłacenia stronie kupującej (nowemu obligatariuszowi) ustalonej wcześniej kwoty, wraz z odsetkami, jeśli są one należne. Dodatkowo wszystko to musi nastąpić w terminie określonym w obligacji. Tak więc emitentami obligacji są zazwyczaj określone jednostki miejskie (stany, hrabstwa, gminy) lub korporacje, które muszą zapewnić sobie szybki wpływ kapitału.

Rynek walutowy (Forex)

Spośród wszystkich rynków finansowych, rynek Forex jest zdecydowanie największy. "Co to jest Forex?", możesz zapytać. Jest to zdecentralizowany rynek finansowy, na którym sprzedawane i kupowane są waluty obce. Codziennie przepływa przez niego kilka bilionów dolarów. Na rynku Forex działają zarówno wielcy gracze, czyli krajowe banki centralne, fundusze hedgingowe i międzynarodowe korporacje, jak i mali inwestorzy detaliczni, w tym klienci Purple Trading i innych brokerów. Podczas gdy wielcy gracze wykorzystują Forex głównie do hedgingu jako skutecznej formy ochrony przed stratami, inwestorzy detaliczni starają się spekulować na temat przyszłego prawdopodobnego rozwoju cen par walutowych.

Rynek towarowy

Jest to rynek, na którym kupuje się i sprzedaje takie surowce jak złoto, ropa naftowa czy produkty rolne. Chociaż rzeczywiście można kupić towary w formie fizycznej (np. 1000 baryłek ropy), nie jest to czynność, która interesowałaby małych lub dużych inwestorów. Handel na rynkach towarowych odbywa się więc najczęściej w ramach tzw. kontraktów futures, które pozwalają inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny towarów i w ten sposób osiągać zyski bez konieczności fizycznej dostawy towaru. Rynek towarowy może być więc często poszukiwany w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Z drugiej strony, wśród producentów, kontrakty futures są szeroko wykorzystywane do zabezpieczania się.

Rynek instrumentów pochodnych

Jest to rynek finansowy, na którym inwestorzy handlują instrumentami finansowymi, których cena oparta jest na cenie aktywa bazowego (akcji, towaru, waluty itp.). Jeśli więc handlujesz np. złotem w formie instrumentu pochodnego i składasz zlecenie kupna, to spekulujesz jedynie na wzrost jego ceny, która oparta jest na rzeczywistej cenie złota na rynku towarowym. Jeśli natomiast składasz zlecenie sprzedaży, to spekulujesz na spadek. W żadnym z tych przypadków nie jesteś i nigdy nie będziesz bezpośrednim właścicielem rzeczywistego aktywa bazowego (w tym przypadku złota). Popularnymi instrumentami finansowymi na rynkach instrumentów pochodnych są CFD, Futures lub opcje.

Chociaż każdy z opisanych powyżej rynków i metod handlu ma swoje wady i zalety, rynki instrumentów pochodnych są prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą wśród inwestorów detalicznych. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy, począwszy od możliwości wykorzystania dźwigni finansowej, poprzez fakt, że można spekulować w obu kierunkach, aż po mniejsze obciążenie finansowe inwestora. Ale głównym powodem jest chyba fakt, że na rynku instrumentów pochodnych można znaleźć instrumenty wywodzące się ze wszystkich rodzajów rynków wymienionych powyżej.